Om arbeidsmetode og Internett

Tanker og refleksjoner ang mitt prosjekt "Mjøsa State of Mind"

Hedda Roterud Amundsens verk Mjøsa State of Mind tar form som et digitalt kart og en fysisk utstilling hos Kunstbanken: Hedmark Kunstsenter (Hamar) i september 2018. 

 

***

 

WWW

 

Jeg ble født på Hamar i 1989, samme året som Tim Berners-Lee oppfant the World Wide Web. Mitt utgangspunkt for min arbeidsmetode er min interesse rundt hvordan våre omgivelser erfares digitalt og fysisk, i konstant dialog med hverandre. Jeg har jo vokst opp parallelt med Internetts tidlige utvikling - fra å være en eksperimentell og fremmed plattform, til Internetts posisjon idag. I min oppvekst var skillene tydelige, man var i virkeligheten også besøkte man Internett. Den første Internett-slagen jeg lærte var “irl”, som betyr “in real life”, som er helt avleggs nå. Fra å være et ‘sted’ separert fra ‘virkeligheten’, til en hverdag som foregår like mye online som offline. Idag mister begrepene ‘online’ og ‘offline’ mye av sin relevans, da det er vanskelig å definere hvor den ene slutter og den andre begynner. Å være ‘online’ er ikke lenger begrenset til å sitte foran en skjerm, men innbefatter også erfaringer eller informasjon hentet fra aktiviteter knyttet til Internett. Internett er idag faktisk “real life”, det påvirker hverdagen på en helt annen måte. Internett er også våre omgivelser, slik som det fysiske landskapet også er. Dette matet beslutningen om å lage et verk som både befinner seg på Internett og i et fysisk utstillingsrom. 

 

TITTEL 

 

Mitt prosjekt har tittelen Mjøsa State of Mind som har flere inspirasjonskilder, lagvis, slik også verket bygges opp: 

 

  • Låta Empire State of Mind - av Jay Z - en låt som er en dedikasjon til rapperens hjemby, en referanse til popkulturen som omgir oss, litt cheesy, til min egen oppvekst hvor jeg fant mye trygghet i rap-musikk
  • Hvordan Mjøsa og dens tilhørende strandsone har blitt et åsted som ulike opplevelser og følelser. 
  • I tillegg til å være et fysisk fenomen, ligger det også mentale rom langs Mjøsa. Det fysiske og mentale er jo også i kontant i dialog med hverandre. 

 

PERSONLIG/POLITISK

 

Prosjektet tar på mange måter for seg mitt forhold til Mjøsa og de tilhørende strandsonene, men som i mine andre verk er “jeg-et” utskiftbart. Jeg pleier å si at det er en slags fiksjonalisering av meg selv, jeg benytter meg selv og mine erfaringer og følelser som utgangspunkt og ‘dikter’ derifra. Refleksjoner, assosiasjoner kommer på løpende bånd. I de to årene dette prosjektet har pågått har jeg besøkt strandsoner rundt hele Mjøsa, vært der fysisk, følt på landskapet. Jeg har seilt på Mjøsa, badet i Mjøsa, drukket vannet fra Mjøsa. Jeg har også undersøkt Mjøsa på kartet. På fysiske turistkart fra kommunen og foran skjermen via Google Maps. 

 

OM KART 

 

Vi lever i en teknologisk samtid, og kartet har fått en renessanse med alle navigasjons-tjenestene vi så hyppig benytter oss av. Både i hverdagen, men også før vi skal reise til ukjente steder, kanskje på ferie, vi kan undersøke landskap i “streetview”, en digital og skjermbasert opplevelse som forsøker å etterlikne et fysisk besøk. At prosjektet mitt både befinner seg på Internett, samtidig som det blir formidlet i et fysisk gallerirom er en viktig del av verket. Her utforskes de ulike kvalitetene de to “stedene” har, forskjeller og likheter. 

 

STEDSKUNST PÅ INTERNET 

 

Dette prosjektet følger en stedsspesifikk arbeidsmetode, uten å resultere i arbeider i det fysiske landskapet (offentlig skulptur eller andre inngrep i naturen f.eks). Isteden produseres et digitalt kart over Mjøsa, tenk Google Maps, med ulike punkter av interesse, hvor publikum kan navigere i landskapet og klikke på ulike punkter for kunstneriske tolkninger av stedet. Disse tolkningene vil formgis som tekst, video og digitale kollasjer. Her kan man navigere i kartet, i landskapet via en skjerm, samtidig som man kan se på verkene. Materialet som ligger i det digitale kartet vil materialiseres i en fysisk utstilling hos Kunstbanken: Hedmark Kunstsenter i september.

 

NOTAT

 

Dette er foreløpige tanker og refleksjoner rundt mitt prosjekt. Vedlagt er et tankekart (se bilde).