Strandsoneplanen fra 2008 - et nytt liv?

Mjøsa strandeierforening har skrevet et brev datert 18. april 2017 (vedlagt).

Mjøsa strandeierforening har i et brev nylig utfordret alle kommuner, Fylkesmenn og fylkeskommuner rundt Mjøsa til å ta opp arbeidet med en revisjon av strandsoneplanen fra 2008. Dette var et arbeid som var i Mjøsas ånd og et samarbeid på tvers av geografiske og administrative skiller, akkurat slik Mjøsa - et kunstprosjekt sikter mot å være.