"Verdens ende" på Hamar er undervegs.

Treet i Markus Li Stensruds skulptur " Verdens Ende" ble på onsdag 5.9. fraktet over Mjøsa på en lekter.

Treet holdes oppe av et stativ, som blir en del av skulpturen.

OM VERKET
Stensrud vokste opp på Hamar og som barn dannet han seg en idé
om at verdens ende var horisonten på andre siden av Mjøsa. Hans
skulptur, Verdens Ende, består av et tre hentet fra denne horisontlinja
på Toten. Treet er fraktet over Mjøsa stående oppreist på en flåte
og plassert ved Mjøskanten på Espern i Hamar. Både under overfarten,
og i det ferdige verket, er treet holdt opp av et stativ i tre og stål.
Det er bygget etter modell av de konstruksjonene som ble brukt da
man, under kolonimaktenes storhetstid, fraktet obelisker fra Egypt til
europeiske hovedsteder. Som en del av verket inngår også plaketter
med tekster der Mjøsa behandles som et stort og mytisk hav og settes i
sammenheng med de gresk-mytologiske elvene Lethe og Mnemosyne,
elvene for glemsel og hukommelse, som renner gjennom dødsriket.
Plakettene skal plasseres ved skulpturen på Hamar og ved ”verdens
ende” på Toten, i området der treet ble hentet fra. Verket skal i utgangspunktet
stå i to år.

Tilleggsopplysninger

Hentet fra nyhetsbrevet til Mjøssamlingene:

"Mjøsa - Et kunstprosjekt"

Kommende uke vil det foregår et stort kunstprosjekt tilknyttet Mjøsa. Mjøssamlingene vil nok en gang være vertskap og deltagere når det skjer noe. Mandag 10.september vil Mjøssamlingene være stedet for åpningen av kunstuka. Det vil bli arrangement på Minnesund i fra ca. kl. 14:00. Fra Minnesund vil det blant annet avgå et tradisjonelt tømmerslep - bestående av 100 stokker, malt som "fargeblyanter". Slepet skal onsdag ankomme Hamar, og senere fredag ankomme Lillehammer. Mjøssamlingenes medlemsfartøy M/B Sævat skal stå for tømmerslepet. Les mer om "Mjøsa - et kunstprosjekt" på nett: https://kulturnett.oppland.org/mjosa---et-kunstprosjekt/kunstuka-er-rundt-hjornet/. Prosjektet har allerede tjuv-startet med slep av en symbolsk furu fra Kapp til Hamar onsdag 8.september. Her var også Mjøssamlingenes frivillige i sving.