TANKEPLASS - Formidling

Fra februar 2020 har prosjektleder Per Erik Fonkalsrud, kunstkonsulent/kurator Eivind Slettemeås og redaktør for Kulturnett Innlandet, Tone Kolaas, utgjort en redaksjonsgruppe for formidling.

Formidlingen har omfattet disse elementene:

HJEMMESIDE FOR TANKEPLASS

På Innlandet fylkeskommune sitt nettsted for kultur i fylket; Kulturnett Innlandet, har Tankeplass fått en egen fane og egne sider. Disse sidene finnes via de to adressene:

https://kulturnett.innlandetfylke.no/tankeplass/ - eller https://tankeplass-pilegrimsleden.no

Sidene er utarbeidet og driftes av Kulturnett Innlandet ved redaktør Tone Kolaas. Nettsidene til Tankeplass inneholder følgende elementer:

 • Offisielle foto av alle kunstverkene tatt av fotograf Siri Leira
 • Korte dokumentarfilmer om alle kunstverkene og kunstnerne bak verkene av film-skaper Barbora Hollan. Lyddesign er ved Bjørnar Hegg-Lunde
 • Oversiktskart (Kartverket) som viser hvor alle kunstverkene er
 • Googlemap som viser hvor de enkelte kunstverkene er – og som kan brukes til å planlegge sykkel-, gå- og reiserute frem til kunstverket
 • Omtaler av kunstverkene
 • Omtaler av kunstnerne
 • Praktiske opplysninger i forbindelse med vandring til kunstverkene
 • Streaminger fra alle åpningene 5. og 6. september 2020
 • Streaming av alle innleggene på seminar om Tankeplass 1. oktober 2020
 • Rapport – i kort og langt format – om prosjektet Tankeplass trinn 1 (De fem første kommunene)
 • Lenkesamlinger til informasjon om Tankeplass og Pilegrimsleden på andre plattformer
 • Kunstplanen som ligger til grunn for prosjektet
 • Et utvalg av medie-omtaler av Tankeplass
 • Lenker til Tankeplass på sosiale medier (Facebook, YouTube og Instagram)
 • Kort omtale av Tankeplass, kunstverkene og kunstnerne på tysk og engelsk
 • «Presserom» med presseinfo og offisielle bilder som kan brukes av presse 


SoMe – SOSIALE MEDIER FOR TANKEPLASS:

YouTube: Det er opprettet en egen YouTube-kanal for prosjektet – kalt Tankeplass. Kanalen viser filmer og streaminger knyttet til prosjektet. Kanalen driftes av Kulturnett Innlandet ved redaktør Tone Kolaas.

Instagram: Det er opprettet en Instagramkonto - @tankeplass, med kort info om prosjektet, lenke til nettside og foto av kunstverkene. Kontoens hovedfunksjon er å peke mot hjemmesiden og knytte seg til taggen #tankeplass – som brukes av publikum som besøker kunstverkene og kunstnerne bak kunstverkene.

Facebook: Det er opprettet en Facebookside for Tankeplass. Siden gir kort informasjon og viser til Tankeplass sin hjemmeside. Siden vil ikke driftes aktivt utover dette.

SKILT – MERKING AV KUNSTVERKENE PÅ STEDET

Det er produsert skilt ved hvert verk med navn på kunstverk og kunstnere. Skiltet inneholder nettadresse, info om tagg til Instagram (#tankeplass) og QR-kode som leder til hjemmesiden til Tankeplass. I tillegg viser skiltene logoer til samarbeidspartnere og en kort tekst om selve kunstverket. Grafisk utforming av skiltene er gjort av kommunikasjonsavdelingen i Innlandet fylkeskommune ved Hege Krogh Forsberg. Skiltene er produsert av Glamitec og med Gunnar Hippe AS som underleverandør av skiltholdere. Kommunene har hatt ansvar for montering av skiltene med unntak av i Lillehammer (utført av prosjektleder).

Fylkeskommunen har hatt ansvar for utvikling og produksjon. I Ringebu ble det valgt en annen løsning fordi Kulturarv i Innlandet fylkeskommune ledet et prosjekt med en samordnet plan for skilting av kulturminner og Tankeplass ved Høgkleiva.

PRESSEMELDINGER OG INFO / MATERIALE TIL PRESSEN

Pressemeldinger og presserelatert informasjon: Før åpningene 5. og 6. september 2020, ble det sendt ut info til pressen (i samarbeid med kommunikasjonsenheten i fylkeskommunen). Det er også vurdert å lage kunstfaglige artikler til utvalgte medier (Morgenbladet, Billedkunst mm.) og konferanseinnlegg på kunstfaglige arenaer eller andre arenaer. (Dette er ikke realisert, men vurderes senere.)

FOTO-DOKUMENTASJON AV KUNSTVERKENE

Fylkeskommunen har engasjert fotograf Siri Leira til å ta fotografier av alle verkene. Disse betegnes som de offisielle bildene, og kan brukes fritt til formidling av Tankeplass - forutsatt kreditering av fotografen. (De kan ikke brukes i kommersiell sammenheng, uten etter avtale med fotograf) I tillegg er det tatt mange bilder av kunstnerne selv, av kommunene og av prosjektgruppene, som brukes i diverse sammenhenger.

VIDEODOKUMENTASJON

Fylkeskommunen har engasjert dokumentarfilmskaper Barbora Hollan til å lage korte videoer av hvert verk der kunstnerne også forteller om sitt arbeid. Lyddesign er ved Bjørnar Hegg-Lunde. AiPotu på Gran har ikke ønsket å formidle verket på denne måten, slik at «Roten» presenteres uten kunstnernes kommentarer.

LOGO TIL TANKEPLASS – IKKE UTARBEIDET

Styringsgruppa besluttet at prosjektet ikke skal ha en egen logo, da det allerede er mange logoer som er i bruk i sammenheng med prosjektet. Man har valgt å bruke Pilegrimsledens logo som kjennetegn. 

FOTOKONKURRANSE I ØYER

Øyer kommune inviterte allmennheten til en fotokonkurranse om å ta bilder av skulpturen M.A.U.R. til ulike årstider. Konkurransen varte fra høsten 2019 til 1.9.2020. Det kom inn en del bidrag, og prosjektgruppa premierte tre bilder. Disse er lagt ut bl.a. på Facebooksiden til Øyer kommune. Disse er lagt ut på Facebooksiden og Instagramkontoen til Øyer kommune. 

PRESENTASJONER AV TANKEPLASS

Prosjektleder Per Erik Fonkalsrud har ved ulike anledninger fra starten av laget presentasjoner av prosjektet for forskjellige målgrupper og beslutningstakere. Disse presentasjonene gir et godt bilde av utviklingen i prosjektet.

OM KUNSTVERKENE OG KUNSTNERNE

Verkbeskrivelser og kunstnerbiografier til bruk i formidlingen er skrevet av kurator/kunstkonsulent Eivind Slettemeås på bakgrunn av kunstneriske prosjektbeskrivelser og kunstnernes egen involvering i dette arbeidet.

ANNONSER OG INFORMASJON OM ARRANGEMENT

Annonsering av de offisielle åpningene den 5. og 6.september 2020 ble gjort i tidsskriftene Billedkunst og Kunstkritikk (digitale annonser), i tillegg til på kommunenes og fylkeskommunens hjemmesider. Det ble også opprettet arrangementsannonser i kulturkalender på Kulturnett Innlandet og på Kulturnett Innlandet sin FB-side.

OMTALER I MEDIA

På åpningene var det noen lokale, skrivende medier til stede. Det er registrert gode, positive oppslag i avisene Totens Blad (2.9.), Hadeland (4.9.), Dølen (6.9., 8.9., 10.9.), GD (5.9., 6.9.,9.9.), Kunstavisen (nettavis, 1.10.). Utvalgte omtaler kan leses her.

STREAMING AV ARRANGEMENTER

Åpningsarrangementene ble filmet og sendt live på nettsiden til prosjektet -  Kulturnett Innlandet/Tankeplass. Det samme gjelder seminaret i Kulturhuset Banken på Lillehammer den 1.10.2020. Disse filmene er lagt ut på nettsiden i ettertid. Anthonsen Media ble engasjert til dette oppdraget. Alle filmene er samlet på Tankplass sin egen kanal på YouTube.

ÅPNINGSARRANGEMENTENE 5. og 6. SEPTEMBER 2020 

Grunnet restriksjoner i tillatt antall publikummere (pga. Covid-19), måtte man tenke nytt rundt åpningsarrangementene for Tankeplass. Det ble følgelig arrangert fem (5) åpningsarrangementer – et arrangement for hvert verk i løpet av helgen 5. og 6. september 2020. Alle arrangementene ble streamet slik at publikum som ikke fikk, eller hadde anledning til å være tilstede, også kunne delta.

Til stede på de fem arrangementene var blant andre:

GRAN KOMMUNE – ROTEN, ved åpningsmarkeringen talte:

 • Pål-Arne Oulie, varaordfører i Gran kommune,
 • Birthe M. Selvaag, rådgiver, Kunst og kultur, Sparebankstiftelsen DnB
 • Kyrre Dahl, seksjonssjef, Avdeling for kunst og kultur, Innlandet fylkeskommune
 • Anders Kjellesvik, kunstner og medlem av AiPotu kunstnerduo
 • Andreas Siqueland, kunstner og medlem av AiPotu kunstnerduo


ØSTRE TOTEN – ENMANNSSTIEN
, ved åpningsmarkeringen talte:
 

 • Bror Helgestad, ordfører i Østre Toten kommune
 • Birthe M. Selvaag, rådgiver, Kunst og kultur, Sparebankstiftelsen DnB
 • Kyrre Dahl, seksjonssjef, Avdeling for kunst og kultur, Innlandet fylkeskommune
 • Elin Melberg, kunstner
 • Martina Andersson, landskapsarkitekt
 • Elin Viléus Henricson, landskapsarkitekt


LILLEHAMMER – INVERTED BRIDGE,
ved åpningsmarkeringen talte:
 

 • Ingunn Trosholmen, ordfører Lillehammer kommune
 • Olav Brostrup Müller, kultursjef Lillehammer kommune
 • Kyrre Dahl, seksjonssjef, avdeling for kunst og kultur, Innlandet fylkeskommune
 • Lutz-Rainer Müller, kunstner, kunstnerduoen L + S
 • Stian Ådlandsvik, kunstner, kunstnerduoen L + S


ØYER – M.A.U.R,
ved åpningsmarkeringen talte:
 

 • Jon Halvor Midtmageli, ordfører Øyer kommune
 • Kyrre Dahl, seksjonssjef, avdeling for kunst og kultur, Innlandet fylkeskommune
 • Eivind Slettemeås, på vegne av Erik Pirolt (kunstneren)


HOVUDET; KLOKKEPORTEN OG FALKESTEINEN
, ved åpningsmarkeringen talte:
 

 • Kristin Teigen, varaordfører Ringebu kommune
 • Solveig Fiske, biskop i Hamar bispedømme
 • Kjerstin Lundgård, leder for kulturutvalget i Innlandet fylkeskommune
 • Ånond Versto, kunstner


OVERSETTELSER TIL TYSK OG ENGELSK

De viktigste tekstene på nettsiden som beskriver prosjektet generelt og verkene, samt biografi om kunstnerne, er oversatt til engelsk og tysk. Oversettelser er gjort av Tanja Ohlsen, med kvalitetssikring av engelsk tekst av Eivind Slettemeås og av tysk tekst av Daniela Stilzebach.

GENERELLE ERFARINGER

Det er avgjørende for god formidling og informasjon at kartlegging av ressursbehov starter opp samtidig med øvrig prosjektplanlegging og at formidlingsplanen inngår som et element når prosjektet beskrives og prosjektplanen settes opp.