Om Kulturnett Innlandet

Lurer du på hva som skjer i Innlandet fylke? Hva som skjer i din kommune, eller på steder du vil besøke?

Hva skjer-kalenderen

Vil du få forslag på hva du kan delta på og besøke av kulturarrangementer, idrettsarrangementer, møter, kulturinstitusjoner, aktiviteter i lag og foreninger, festivaler, museer, kulturminner, reiseliv etc.?

Kulturnett Innlandet inneholder en Hva skjer-kalender, samt omtale av saker, prosjekter og nyheter innen kulturfeltet.

Se alle arrangement

Lurer du på hvilke kommuner som ligger innunder hvert område?

Legg inn ditt arrangement

Alle arrangører kan legge inn sitt arrangement i kalenderen på Kulturnett Innlandet. 

Opprett arrangement 

Send tips til redaksjonen

Tips til redaksjonen sendes til e-post: kulturnett@innlandetfylke.no

Redaksjonen følger Redaktørplakaten.

Fylkeskommunen står bak

Primært har redaksjonen fokus på saker som på en eller annen måte er tilknyttet de satsingene fylkeskommunen arbeider med innen kunst og kultur, kulturarv, fylkesarkivet, fylkesbiblioteket, idrett, friluftsliv og folkehelse.

Nettstedet en del av Innlandet fylkeskommunens tilbud til fylkets kulturliv, innbyggere, bedrifter, organisasjoner, arrangører og besøkende.

Se film om Kulturavdelingen i Innlandet fylkeskommune