Aktuelt

Endring i søknadsfrist på utviklingsprosjekt kunst og kultur

Ny frist på støtteordninga er 1. februar 2024

Svært sjelden gullmynt funnet i Innlandet

Vi har fått inn en sjelden bysantisk gullmynt fra Valdres. Var det Harald Hardråde som brakte den hit? 

Gamle hus skaper attraktive bygder

Ny bygningsvernsrådgiver i Kongsvingerregionen. Det redder flere gamle hus. 

Viktig valdreshistorie på kartet

Moderne teknologi gir oversikt over jernvinneanlegg frå vikingtid og mellomalder i alle kommunene i Valdres.

Står du støtt?

Årets tema på ungdomskonferansen LoggINN var «Stå støtt» og i løpet av to dager ble det reflektert over dette.

Ny nettside for deg som er ung i Innlandet

På UngInnlandet.no finner du oversikt over fylkeskommunens ungdomsordninger i Innlandet.

Innlandsmodellen i bygningsvern

Det skal være enkelt å eie fredete hus.

Snart 100 år gammel bensinstasjon har igjen blitt en perle

Den holdt på falle fra hverandre. Nå har bensinstasjonen nord i Lillehammer fått nytt liv. 

Søk tilskudd til skjøtsel og tilrettelegging av kulturminner

Kommuner og frivilligheten kan søke midler til automatisk freda kulturminner i 2024. Frist 15. desember 2023.

Hvorfor er Innlandet så spesielt da?

Hva ville du fortalt om og vist fram til søskenbarnet som kommer på uventet besøk?