Aktuelt

Vazelina Bilopphøggers vant Fylkeskulturprisen

Fem fyrer med ved som har Vond rygg, såre knoker og Surfbrett på Feil side tå Mjøsa. Vi gratulerer!

Blogginnlegg fra Solbjørg Tveiten - Musikk i Innlandet

Solbjørg Tveiten argumenterer for hvorfor regionene bør ha egne showcasefestivaler.

Kunsten å lære i Ungarn

EU-prosjekt på tur for å utveksle og lære. Her er reisebrevet frå turen.  

Ni personer fikk stipend fra Innlandet fylkeskommune

Onsdag 26. oktober delte Hovedutvalg for kultur ut ni stipend. Det ble delt ut i overkant av en million kroner.

Søk tilskudd til skjøtsel og tilrettelegging av kulturmiljø

Kommuner og frivilligheten kan søke midler til automatisk fredete kulturmiljø i 2023. Frist 15. desember 2022.

Kunstopplevelser på grensa

Fylkesutvalget gir penger til et prosjekt i grenseregionen som knytter sammen kunst og reiseliv.

Blogginnlegg frå kulturarrangøren Trontalks

Festivalen Trontalks arrangeres 21.oktober til 23. oktober. Vi lar festivalsjef Glenn Erik Haugland dele sine refleksjoner. 

Nasjonalt viktige landskap i Hedmark

Nå kan du gi innspill til Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hedmark. Høringsfrist er 6. januar.

Nå kan du søke om tilskudd for 2023

Dette gjelder en rekke ordninger innen kunst og kultur, samt kulturarv. Frist for å søke er 1. november. 

Dagsturhytta på Otta er åpna

Sel kommune er først ut i rekka av dagsturhytter i Innlandet.