2,31 millioner til Innlandet fylkesbibliotek

Nasjonalbiblioteket har tildelt bibliotekene i Innlandet prosjektmidler til formidling og lesing.

Fellesbilde av de ansatte i Innlandet fylkesbibliotek - Klikk for stort bildeInnlandet fylkesbibliotek

Flere kommuner i Innlandet er med som aktive samarbeidspartnere.

Det ene prosjektet skal føre til mer aktiv formidling i kommunene. 

Det andre prosjektet skal fokusere på nye samarbeidsformer for å styrke lesing blant befolkningen.

I tillegg er Innlandet fylkesbibliotek involvert i flere nasjonale prosjekter som også har fått prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket. 

Aktiv formidling i Innlandet

Portrett av Lin T. Sunne - Klikk for stort bildeLinn T. Sunne Julie Pike

26 folkebibliotek i Innlandet får 1,4 millioner til å drive aktiv formidling. Innlandet fylkesbibliotek står bak en felles prosjektsøknad som skal føre til mer aktivitet i folkebibliotek i Innlandet. 

Prosjektleder Linn T. Sunne skal administrere formidlingstiltakene som skal gjennomføres i de 26 kommunene som er med på prosjektet.

Blant tiltakene bibliotekene skal sette i gang, finner vi blant annet familietreff på biblioteket, lokale lesekampanjer, formidling av lokalhistorie og formidling av litteratur utenfor biblioteket. 

Fylkesbiblioteket vil tilby kurs og støtte for å gjennomføre flere av tiltakene.

Deltakende kommuner i Aktiv formidling:

Bibliotek i kommune
Kommune Kommune Kommune
Alvdal Nord-Fron Sør-Odal
Dovre Nordre Land Trysil
Eidskog Ringebu Vestre Toten
Elverum Sel Vågå
Folldal Skjåk Våler i Solør
Gjøvik Stange Øyer
Grue Søndre Land Åmot
Kongsvinger Sør-Aurdal Åsnes
Lillehammer Sør-Fron

Sammen om lesing

Portrett av Øystein Stabell - Klikk for stort bildeØystein Stabell Marius Græsby

Prosjektet Sammen om lesing har fått tildelt 900 000 kroner og ni innlandskommuner deltar. 

Prosjektdeltakerne skal koble lokale krefter sammen og i felleskap arbeide fram løsninger og tiltak som skaper leselyst for en utvalgt målgruppe. 

Hvert bibliotek definerer selv målgruppen i sin kommune. Formålet er å redusere sosiale ulikheter ved å bidra til å øke leseferdigheten til utvalgte målgrupper. 

– Dette er et spennende, viktig og nyskapende prosjekt som jeg gleder meg til å gå i gang med, sier Øystein Stabell som leder prosjektet. Oppstart er i april 2024. 

Direktør for bibliotekutvikling ved Nasjonalbiblioteket Svein Arne Tinnesand har ved tildelingen særlig trukket frem dette prosjektet. Mer om dette og den nasjonale tildelingen.

Deltakende kommuner i Sammen om lesing:

Bibliotek
Kommune Kommune Kommune
Alvdal Lom Vestre Toten
Dovre Skjåk Våler
Kongsvinger Tynset Åsnes

Kunstig intelligens, kildebevissthet og kritisk mediebruk

Innlandet fylkesbibliotek deltar i et nasjonalt prosjekt som skal utarbeide et kursopplegg for bibliotekansatte. Tildelte midler til prosjektet er 750 000 kroner. Rogaland fylkesbibliotek er prosjektleder og satsingen er et samarbeid med Tenk.faktisk.no og flere fylkesbibliotek.

Målet er økt kompetanse på kunstig intelligens (KI/AI), kildebevissthet og kritisk mediebruk. Prosjektet ønsker videre å utarbeide en informasjonskampanje som bibliotekene kan bruke for å markedsføre denne kompetansen i egen kommune samt å utrede en sertifisering for bibliotek. 

Formidlingskompetanse i folkebibliotek (FIF)

Innlandet fylkesbibliotek er også med i det nasjonale prosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek som fikk en tildeling på 1,5 millioner kroner. 

Dette prosjektet har som mål å øke ansatte i folkebibliotek sin kompetanse på formidling. Satsingen for Innlandet fylkesbibliotek vil i år være Leselyst for de minste.

Bibliotekutvikling

Fylkesbiblioteksjef Tone Nyseter er meget fornøyd med årets tildeling av prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket, som har vært rekordstor for Innlandet. 

– Vi er helt avhengig av nasjonale midler for å kunne drive bibliotekutvikling og nyskapende prosjekter. Dette er første gang vi søker i samarbeid med så mange kommuner, noe som medfører nye måter å jobbe på for oss. 

– Det blir spennende å se hva vi sammen får til ute i kommunene, og vi gleder oss til å se resultatene. Disse prosjektene skal komme alle innbyggerne i Innlandet til gode, avslutter hun.