Brearkeologien i Innlandet styrkes i fylkesbudsjettet

Klimaendringene fører til at isen i høyfjellet smelter og forhistoriske funn kommer frem i dagen. Nå styrkes arbeidet.

Innlandet er «episenteret» med over halvparten av brefunn globalt. Vi har totalt 4000 funn til nå. De eldste gjenstandene er 6000 år gamle. 

700 000 ekstra hvert år

Innsatsen forsterkes med 700 000 kroner årlig i fylkesbudsjettet. 

Den økte satsingen er svært gledelig, sier Anne Engesveen, leder i arkeologiseksjonen i Innlandet fylkeskommune:

Å sikre gjenstandene som smelter frem er noe av det viktigste vi som arkeologer kan gjøre. Vi kan rett og slett ikke la slike unike funn bare bli borte og ødelagt. 

kvinne, pil, fjell - Klikk for stort bildeEt av de mange flotte funnene fra arkeologene i fjellet: en intakt pil. Espen Finstad, Innlandet fylkeskommune.

Klimaendringene slår hardt inn og er ikke minst synlige i høyfjellet i Norge. Smeltende is og funn har blitt de fremste symbolene på det som skjer. 

Innlandet er i en unik posisjon med områder som Jotunheimen, Breheimen og Reinheimen. Her er det mange fonner og stort funnpotensial.

Med disse ekstra midlene kan flere være i fjellet i feltsesongen – være der ute når det virkelig brenner. 

Som brearkeologene Espen Finstad og Lars Pilø i Innlandet fylkeskommune sier:  

Fjellområdene våre er store og det er mange steder vi enda ikke har vært. Vi klarer ikke å være overalt samtidig. I tillegg skal vi satse enda sterkere på formidling, kunnskapsproduksjon og innsats mot barn og unge. 

Styrker vår posisjon på brearkelogi

Tom Svellet (Ap), leder av hovedutvalg for Kultur, sier det er viktig at Innlandet tar ansvar, og at vi med denne økningen i budsjettet styrker vår nasjonale og internasjonale posisjon på feltet:

Hele verden følger med på funnene fra Innlandet. Det gir jo virkelig muligheter til å nå ut med fantastisk kulturarv, samtidig bidra til forståelse og bevissthet om klimaendringer og sårbarhet. 

Fjell, person,  is og fonn - Klikk for stort bildeLangfonna sett fra toppen Espen Finstad, Innlandet fylkeskommune.

Faktaboks

Spor fra fortiden har blitt bevart i isen gjennom tusenvis av år, som i en kjempestor forhistorisk dypfryser. Det er spor fra fangst og ferdsel. 

Det brearkeologiske sikringsprogrammet (også kjent som Secrets of The Ice) har som mål å sikre og ta vare på mest mulig av historien som smelter frem når isbreene trekker seg tilbake. 

Sikringsprogrammet er et samarbeid mellom Innlandet fylkeskommune og Kulturhistorisk museum i Oslo, og ble formelt startet i 2011. Så langt er det samlet inn ca. 4000 funn. De eldste gjenstandene er 6000 år gamle. Mange av gjenstandene er helt unike, også i internasjonal sammenheng. Senest i år var BBC med brearkeologene i felt og laget en minidokumentar. 

Mange av de flotteste funnene er stilt ut på Norsk Fjellsenter i Lom i utstillingen «Frozen in time – Frose i tid». Det er også tett samarbeid opp mot Klimapark 2469 med istunnelen.