Få budsjett-overraskelser for kulturen

Museene ser ut til å bli årets Statsbudsjettvinner i Innlandet.

Domkirkeodden nytt museumsbygg - Klikk for stort bildeAnno museum. Nytt museumsbygg på Domkirkeodden. Vinnerutkastet Shelter, tegnet av Atelier Lorentzen Langkilde. Fasaden sett fra øst. Atelier Lorentzen Langkilde

Anno museum og Skogfinsk museum har begge fått bevilget midler til oppfølging av satsinger som allerede er igangsatt, som skal videreutvikles, eller styrkes.

Nytt museumsbygg på Domkirkeodden

Til Anno museum er det foreslått å bevilge 27 millioner i 2024 som investeringstilskudd til oppføring av nytt museumsbygg på Domkirkeodden i Hamar, med lovnad om 208 millioner kroner til utbetaling i kommende år. Den samlede statlige medvirkningen til prosjektet blir da på 235 millioner kroner.

I tillegg er det foreslått å bevilge 4 millioner kroner til drift av Anno museums nye bevaringssenter på Elverum. Midlene er en videreføring av bevilgningen museet fikk i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2023.

Og sist, men ikke minst – er det foreslått å styrke tilskuddet til Norsk skogfinsk museum på Svullrya, Finnskogen, med 2 millioner kroner for å styrke museets drift. Dette er en videreføring av den bevilgningen som Norsk skogfinsk museum fikk i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2023.

I tillegg er det foreslått å bevilge et engangstilskudd til en rekke lokale kulturtiltak og prosjekter:

 • 1,5 millioner kroner til Anno museum knyttet til markering av utvandrerjubileet 2025
 • 1 million kroner til Operafest Røykenvik
 • 1 million kroner til World Expression Forum – Wexfo Youth Lillehammer 2024
 • 510 000 kroner i prosjektmidler til R.E.D (Residency Eina Danz)
 • 290 000 kroner i prosjektmidler til DansINN

Blant andre kulturaktører i Innlandet som får tilskuddene sine foreslått via Statsbudsjettet (selv om bevilgningen gjøres via Kulturrådet, eller Spillemiddelsystemet) finner vi:

 • R.E.D. – Residency Eina Danz
 • Fjelldansen
 • DansINN
 • Peer Gynt
 • Ringsaker Operaen
 • Teater Innlandet
 • Valdres sommersymfoni
   

Les mer om budsjettet på Kulturdepartementet side.

Domkirkeodden - nytt museumsbygg