Får ekstra penger til kulturmiljøarbeid i kommunene

Tilskudd på 1,8 millioner kroner fra Riksantikvaren skal hindre tap av kulturminner og kulturmiljø. 

Elverum er kjent som en av de norske gjenreisningsbyene med en nøktern men elegant arkitektur.  - Klikk for stort bildeElverum er kjent som en av de norske gjenreisningsbyene med en nøktern men elegant arkitektur. Agnethe Jovall, Innlandet fylkeskommune. Riksantikvaren har gitt Kulturarv i Innlandet fylkeskommune tilskudd til kulturmiljøarbeid i kommunene (KIK).

Pengene skal gå til kulturmiljøplaner, veiledning og et nytt kompetansehevingsprogram. Dette skal styrke kunnskapen om kulturminner på kommunenivå, noe som kan føre til at færre kulturminner går tapt. 

Totalt ble det delt ut 5,5 millioner kroner nasjonalt, noe som betyr at Innlandet stakk av med nærmere en tredjedel av pengene. 

Pengene vil bidra til at flere kulturminner tas vare på og brukes som kilde til historie og opplevelser. 

Styrker kulturminnene i Innlandet

Halvparten av potten på 1,8 millioner kroner går til kulturmiljøarbeid i 9 kommuner i fylket.

Elverum, Lom, Nord-Odal, Sel, Stor-Elvdal, Skjåk, Sør-Fron, Østre-Toten og Vestre-Slidre får 100 000 kroner hver til å ferdigstille og revidere sine kulturmiljøplaner. 

Kommunene har veldig mange spennende kulturminner. Disse pengene gjør det mulig å kartlegge og fremheve flere av de fantastiske stedene Innlandet kan by på,

konstaterer Torill Nygård, enhetsleder bygg og landskap fra Kulturarvseksjonen i Innlandet fylkeskommune. 

Kulturmiljøplanene er en oversikt over lokalsamfunnets viktigste kulturminner. De skal sørge for at kulturminnene bevares for framtiden, samtidig som de kan brukes som ressurs i arbeidet med folkehelse, stedsutvikling og reiseliv.

For eksempel kan en skiltet sti langs en gammel ferdselsåre være viktig kulturmiljøarbeid, samtidig som det er et tiltak som får flere ut på tur og bidrar til lokal turisme. 

Koppangsøyene i Stor-Elvdal er et av de utvalgte kulturlandskapene i jordbruket. Området er også et nasjonalt viktig kulturlandskap.  - Klikk for stort bildeKoppangsøyene i Stor-Elvdal er et av de utvalgte kulturlandskapene i jordbruket. Området er også et nasjonalt viktig kulturlandskap. Andreas Nilsson, Innlandet fylkeskommune.

Spre besøksforvaltning

Det er også gitt penger til et kompetansehevingsprogram for besøksforvaltning knyttet til kulturminner i kommunene.

Besøksforvaltning er en metode for aktiv regulering av turisme, som sikrer at lokalsamfunn får en sunn og god utvikling innenfor miljømessige, sosiale og økonomiske tålegrenser.

Det kan brukes i arbeidet med å bygge opp nye attraksjoner knyttet til kulturminner og kulturmiljø. Arbeidet med besøksforvaltning skal skje i samarbeid og samråd med andre avdelinger i fylkeskommunen. 

Kulturminner - en kilde til et bærekraftig samfunn

Riksantikvaren delte til sammen ut 5, 5 millioner kroner til kommuner og regioner for å utarbeide kulturmiljøplaner og bidra til kompetanseheving. Bakgrunnen er at regjeringen har sett behov for mål som i større grad viser hva man ønsker å oppnå med kulturmiljøpolitikken og hvordan kulturmiljø bidrar til å fremme en positiv og bærekraftig samfunnsutvikling. Her spiller nettopp kommunene og regionalforvaltningen en viktig rolle. 

Tekst: Stefan Kaliski