Kulturminner i Rendalen kartlagt med moderne teknologi

LiDAR-bilder viser mer enn 2000 nye kulturminner. Slik kan kulturminner registreres fra kontorpulten.  

fangstgrop  - Klikk for stort bildeFangstgrop vest for Tissvola. Øyvind Fredriksson.

Rendalen kommune er kjent for sine mange fangstanlegg for rein og mange kullmiler knyttet til Rørosverkets smeltehytter.  

Nå har Kulturarv sammen med Rendalen kommune kartlagt en mengde nye kulturminner ved hjelp av moderne teknologi. 

Der arkeologer eller lokale har vært ute på registrering, har vi en god oversikt over de kulturminnene som finnes. Men store områder er ikke registrert, og ikke alle de tidligere registreringer ligger inne i den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden. 

Dette er selvfølgelig uheldig. Når kulturminnene ikke er synlige på kulturminnekartet mister lokalsamfunnet en viktig kilde til kunnskap om sin historie. 

Vi risikerer dessuten at kulturminnene kan bli skadet eller ødelagt. Det kan for eksempel skje ved skogsdrift.

Arbeidet med kartlegging av synlige kulturminner foregår fra kontoret. Hvordan det er mulig, kan du lese om her.

Registrering fra kontoret med LiDAR-teknologi

kart med 3D-modell - Klikk for stort bildeDel av fangstanlegg for rein ved Øversjøen slik det ser ut på LiDAR-bilde. Kulturarv, Innlandet fylkeskommune.

Moderne teknologi har vært til stor nytte i arbeidet: det meste av Innlandet er laserskannet fra fly (LiDAR). 

På bakgrunn av dette er det laget nøyaktige og svært detaljerte digitale modeller av terrenget i fylket. Her kan man se mange synlige kulturminner. 

De fleste av disse er så lette å gjenkjenne på dataskjermen, at vi kan registrere dem direkte i Askeladden. Vi trenger altså ikke å bruke tid på å besøke dem i felt først.

Les mer om LiDAR på hjemmesidene våre. 

Mer enn 2000 kulturminner er funnet på LiDAR-bilder i Rendalen

Mer enn 2000 kulturminner (som ikke er i Askeladden fra før) er foreløpig funnet på LiDAR-bilder i Rendalen. 

Det dreier seg om fangstgroper (888), kullmiler (808), kullgroper (328) og andre groper (66). I tillegg til en manuell gjennomgang av bildene, brukes det kunstig intelligens som verktøy ved letingen. Kartleggingsarbeidet er nå i sluttfasen.

Kart som viser kulturminner.  - Klikk for stort bildeSlik er bildet for kulturminner etter LiDAR-arbeidet i Rendalen. Fangstgroper (svart prikk), kullmiler (hvit prikk), kullgroper (oransje prikk) og groper (rød firkant). Kulturarv, Innlandet fylkeskommune.

Kulturminnene kommer på kartet – kanskje på din eiendom?

Som en konsekvens av kartleggingsarbeidet vil grunneiere i Rendalen kunne oppleve at det i 2024 kommer nye markeringer av kulturminner på kartet på eiendommene deres. 

Fangstgroper, kullgroper og groper er fra middelalder eller tidligere, og er derfor automatisk fredet, mens kullmilene er nyere og derfor ikke automatisk fredet.

Kulturminnene fra middelalder eller tidligere er fredet selv om de ikke har vært markert på kart tidligere. Det er altså ikke snakk om nye fredinger, men at kulturminnene nå er kommet på kartet.

Til hjelp for grunneiere og entreprenører

Forhåpentlig vil det være til hjelp, for eksempel ved å forebygge at grunneiere eller skogsentreprenører ved en feil skal komme bort i fredete kulturminner under arbeid.

Kulturminnesøk

Du kan selv lete opp kulturminner der du bor på Kulturminnesøk. Her finn du alle kulturminnene som ligger i den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden.