Kunstopplevelser på grensa

Fylkesutvalget gir penger til et prosjekt i grenseregionen som knytter sammen kunst og reiseliv.

Kunstverk i form av en stor, blå maur plassert i skogen - Klikk for stort bildeAndre som jobber med kunst for å tiltrekke flere besøkende kan ta lærdom av prosjektet, mener fylkeskommunedirektøren. Skulpturen M.A.U.R. av Erik Pirolt langs Pilegrimsvegen i Øyer kommune i et liknende prosjekt, Tankeplass. Marit Brænd Prosjektet vil etablere et nettverk med aktører knyttet til design, kunst og arkitektur i grenseregionen. Målet er å få flere nye besøkende, som blir lenger og bruker mer av tilbudet.

Forstudie

Det er Akershus reiselivsråd som er prosjekteier på norsk side.

Gjennom en forstudie har de sett at design, kunst og arkitektur er en stor uutnyttet ressurs innen besøksnæringen i grenseregionen.

Flere andre aktører har også vært en del av forstudien, og de vil fortsatt være med i prosjektet. I Innlandet gjelder dette Visit Kongsvinger og Visit Innlandet. Dette omfatter 17 kommuner i fylket.

Visit Greater Oslo, Visit Osloregionen, Visit Indre Østfold og Visit Fredrikstad og Hvaler er også med.

Siden dette er et Interreg-prosjekt, må de også ha en partner på svensk side. Det er Visit Värmland Ekonomisk Förening.

750 000 kroner

Fylkeskommunedirektør Tron Bamrud skriver i sin vurdering at et slikt grenseoverskridende samarbeid kan komme hele regionen til gode og ikke bare det enkelte reisemål eller den enkelte kommune.

Prosjektet får 750 000 kroner av Innlandet fylkeskommune, og tildelingen gjelder fra 1. oktober 2022 til 31. mars 2025. Støtten skal hovedsakelig gå til nettverks-, kompetanse- og utviklingstiltak og ikke direkte til bedriftsstøtte.

Det er en forutsetning av søknaden godkjennes av Interreg Sverige-Norge programmet.

Politisk behandling

Det var kun Truls Gihlemoen (FrP) som tok ordet i debatten.

– Det er snakk om mye penger. Vi er skeptiske til å bruke penger på dette, og vi kommer til å gå imot innstillingen, sa han.

Fylkeskommunedirektørens innstilling ble vedtatt mot FrPs ene stemme.

Les sakspapirene PS 122/2022