Mjøskastellet - ikke bare en vanlig ruin

Landets største kjente middelaldertårn lå på Steinsholmen i Mjøsa. Nå sikres restene etter kongens kastell. 

mur - Klikk for stort bildeØstmuren på Mjøskastellet med mulig trappefundament i forgrunnen. Regin Meyer, NIKU.

Fylkeskommunens arkeologer besøkte i høst kollegaer fra NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) som hadde oppdrag på Mjøskastellet ved Moelv.

Dagen startet fra campingplassen ved Moelv: vi ruslet ned til brygga og gikk om bord i en enkel jolle. 

Steinsholmen er en øy store deler av året, bare om våren før Mjøsa stiger, ligger ruinen på en odde. Å nærme seg balanserende i en liten båt gir en følelse av tidløshet og sett fra vannet ruver selv den vesle øya. 

Det er ikke vanskelig å se for seg hvor voldsomt tårnet av stein må ha virket for den som kom sjøveien på 1200-tallet. 

Lite utforsket ruin

For det er tårnet som kongemakten lot bygge i høymiddelalderen som er bakgrunnen for NIKU sitt oppdrag. Her på Steinsholmen ligger ruinen etter landets største kjente middelaldertårn, og den er en av de minst utforskede. 

Deler av murene ble gravd fram av arkitekt Peter Andreas Blix i 1896 og de gamle grøftene fra den gang ligger der og minner om en slags vollgrav. Tårnet var en del av et borganlegg. 

Når arkeologene fra NIKU nå har avdekket deler av muren og et av hjørnene til det gamle tårnet, er det første gang arkeologer graver og dokumenterer en del av ruinen.    

Partier av muren har sklidd ut, og flere steiner holder på å løsne. Det haster med å finne løsninger som bevarer murene for framtiden, og som gjør det sikrere å ferdes rundt ruinen. 

mann og mur - Klikk for stort bildeArkeolog Regin Meyer fra NIKU. Nina Hildre, Innlandet fylkeskommune.

Autentisk middelalderruin

Mjøskastellet sin isolerte beliggenhet deler av året, skiller den fra de fleste andre ruiner vi har fra middelalderen her i landet. Det har kanskje bidratt til en annen forskjell; 

På Mjøskastellet er det ikke brukt moderne sement slik det har blitt gjort så mange andre steder i forbindelse med sikring og restaurering. I stedet graver NIKU nå fram autentisk murverk med rester av den opprinnelige mørtelen som ble brukt i middelalderen. 

Hvilken konge bygde egentlig tårnet? 

Det svever ellers nok av mystikk rundt murene på Steinsholmen. Var det kong Håkon Håkonsson som fikk bygget tårnet her ute, eller kan det ha vært sønnen hans og neste konge: Magnus Lagabøte? Arkeolog Regin Meyer fra NIKU holder en knapp på det siste. 

At Håkonsson bygde en borg der fremgår tydelig av sagaen hans:

Han lot gjøre en steinborg i Mjøsa på holmen ved Ringsaker og reise hus i den.

Men det gigantiske tårnet, altså kastellet, kan ha kommet på et senere tidspunkt. Navnet Mjøskastellet ser vi første gang i Lagabøtes Hirdlov i sammenheng med at det fungerte som fengsel for dømte drapsmenn. 

Murerarbeid skal i gang 

Undersøkelsen til NIKU gir kunnskap om hvordan det spesielle kongetårnet kan sikres for framtiden. 

Fylkeskommunen arbeider for at murerarbeidet kan begynne i 2024. Foreløpig må alle som besøker holmen være forsiktige ved ruinen. Området med usikret mur er avsperret med bånd. 

mur - Klikk for stort bildeNIKU skaffer oversikt over situasjonen: her må det sikring til. Regin Meyer, NIKU.

Soldater på post

Tilbake i jolla på vei mot fastlandet, kaster vi et blikk tilbake på den skogkledde holmen. Skal tro hvordan det var å være soldat på post der ute for nærmere 800 år siden?  

båt, sjø, mann - Klikk for stort bildeSteinsholmen med Mjøskastellet ses midt i fotoet. Nina Hildre, Innlandet fylkeskommune.