Nå kan du søke om tilskudd til kulturminner

Søknadsfristen er 1. november 2023.

Om du eier eller forvalter et kulturminne har fylkeskommunen flere støtteordninger for deg. 

Søk innen 1. november 2023

Næs brenneri i Røykenvika, Gran kommune.  - Klikk for stort bildeNæs brenneri i Røykenvika, Gran kommune. Andreas Nilsson, Innlandet fylkeskommune.

I alt syv ulike tilskuddsordninger har sin årlige søknadsfrist onsdag 1. november. 

Ordningene skal sikre at flere kulturminner i fylket bevares og forvaltes også i framtiden.

Tilskuddsordningene er for privatpersoner og organisasjoner, men noen av dem er også for kommuner. 

Det gis blant annet penger til bygninger, anlegg, teknisk industrielle kulturminner, fartøy, ruiner fra middelalder og brannsikring. 

Tilskuddene blir fylkesvis fordelt over statsbudsjettet i 2024. 

Mer informasjon og søknadsskjema

Alle tilskuddsordningene våre

Freda bygg i privat eie er største tilskuddsordning

Den største ordningen er for freda bygninger i privat eie. Her ble det i fjor delt ut hele 25, 3 millioner kroner til Innlandet. 

Innlandet er et av fylkene i Norge med fleste fredete bygninger. Dette er blant Norges viktigste bygningsmiljøer, noe som gjør det ekstra avgjørende at de vedlikeholdes på riktig måte. 

Målet er å bevare fredete kulturminner og kulturmiljø i privat eie og bidra til at disse settes i stand etter antikvariske retningslinjer.