Nytt kunstverk på Dale-Gudbrands gard

Ny skulptur av Siv Bugge vatne på Dale-Gudbrands gard - Klikk for stort bildeTil minne om møtet mellom Olav den hellige og Dale-Gudbrand på Hundorp i 1021, har tusenårsstedet på Hundorp fått ny skultur - "Forflytning" av kunstner Siv Bugge Vatne Bjørn Westad Tusenårsstedet Hundorp har fått nytt kunstverk av Siv Bugge Vatne, kalt Forflytning.

Kunstverket Forflytning av Siv Bugge Vatne er et minnesmerke om kristningen av Norge og møtet mellom Olav den hellige og Dale Gudbrand i 1021. Verket er utformet som et møtested på gardstunet på Dale-Gudbrands gard, laget av en stor steinblokk plassert liggende som et landskap på tunet. Et tre er plantet ved siden av steinblokken og blir en del av kunstverket.

Ikke en bauta, men likevel et symbol på makt

Steinmonumentet er ikke en bauta, men derimot en liggende bautaliknende stein som man kan møtes ved. Et slags landskap. Oppå dette landskapet er det plassert en rundkamp, en flyttblokk fra istiden. Som en kontrast til bautaformen er den naturformet, rund og avslepen. Og den er flyttet på.

Denne forflytningen kan, sett i lys av steinmonumenter som symboler for makt, forstås som en handling som kommenterer at makt over tid forflyttes. Verket viderefører derved en lang tradisjon av steinmonumenter.

Spennende og utfordrende oppgave 

- Det var en spennende oppgave å få, sier kunstner Siv Bugge Vatne om arbeidet med kunstverket. Målet var å trekke linjene bakover i tid – i tusen år – og skape noe på den historiske grunnen. En grunn og et sted som bærer fortellingen om det historiske møtet mellom Olav den hellige og Dale-Gudbrand i 1021.

- I motsetningen til bautaen på Olavshaugen like ved, hvor man har plassert en oppreist bauta for den kristne kong Olav på toppen av en norrøn gravhaug, har jeg tatt et bautaelement og lagt det ned som et landskap. Håpet er at landskapet kan si noe om vår egen tidsånd. Og skape et møtested som setter i gang refleksjoner rundt tid, spor og endringer, legger Siw Bugge Vatne til.

En hendelse som startet en ny tid

Det såkalte Klubbeslaget på Hundorp fant sted på gården i år 1021, mellom Olav den Hellige og storbonden Dale-Gudbrand. Møtet er beskrevet i Heimskringla av Snorre Sturlasson og endte med at gudebildet – Torsbildet -  ble knust, og dølene lot seg omvende. I den store fortellingen om Norge er hendelsen et vendepunkt og grunnlaget for innføringen av kristendommen i landet. Hvilket også betyr starten på en ny tid.

«Betydningen av å gjennomtenke historien, betrakte den med samtidens øyne, er en forutsetning for vår evne til å forbedre samfunnsutviklingen, forutsi hendelser, utfordre eierskapet til historiefremstillingen og maktens versjon av virkeligheten, slik både Dale-Gudbrand og Olav den Hellige utfordret hverandres verdenssyn». 

Kyrre Dahl, tidligere leder for seksjon for Kunst og kultur i Innlandet fylkeskommune, og sentral i arbeidet med minnesmerket.

 

Arbeidet med minnesmerke for Klubbeslaget i 1021 har vært et samarbeid mellom flere: Arbeidet er finansiert og ledet av seksjon for kunst og kultur i Innlandet fylkeskommune ved leder Kurt Ole Lind, kunstkonsulent har vært Ingrid Økland, prosjektleder Bjørn Westad, arkeolog Henriette Aasen. Viktige samarbeidspartnere på stedet har vært kultursjef Bjørn Sletten i Sør-Fron kommune, eier av tusenårsstedet Øyvind Frich og lokalhistoriker Rasmus Stauri, oppvokst på stedet og nåværende nabo.

Hundorp et monumentalt historisk sted

- Tusenårsstedet Dale-Gudbrands gard på Hundorp er en møteplass og et sted for kunnskapsformidling, sier Stauri. For i syntesen mellom disse to begrepene skjer det noe. Det skapes humanistisk verdier. Gammel tid, ny erkjennelse og fremtid møtes. Hundorp er blant de mest kjente og monumentale historiske stedene i Gudbrandsdalen med sine gravhauger, steinsettinger og bautasteiner. Stedet ruver i historien og i sagatradisjonen og viser på mange måter fremover mot den moderne tids Norge, avslutter Rasmus Stauri.

 

Om kunstner Siv Bugge Vatne

Siv Bugge Vatne (f. 1975) arbeider med skulpturer og objekter hvor utgangspunktet er historiske kilder, vitenskap og natur. Hun har sin kunstutdannelse fra Kunstskolen i Bergen, Kunsthøgskolen i Oslo og Gerrit Rietveld Academie i Nederland. Hun har gjennomført en rekke kunstprosjekter i offentlige rom, både i glass, stein, vann og resirkulert bronse. Flere av hennes prosjekter utendørs tar utgangspunkt i meningsbærende steiner som hun har hentet og plassert på et sted. Slik løfter hun fram og synliggjør historier på nye måter. Kunsten hennes er representert i flere samlinger, som Kunstmuseet KUBE, Punkt Ø og Statens Konstråd (Sverige)

Siv Bugge Vatne sin hjemmeside