Prekvalifisering for kunstprosjektet Tankeplass 2

Tankeplassene er naturlige stoppesteder langs Pilegrimsleden. Søknadsfrist for prekvalifisering er 1. september 2023.

Fra Tankeplass 1, Hovudet. Dette er ein del av verket Hovudet, Klokkeporten og Falkesteinen som er laget av kunstneren Ånond Versto. Kunstverket ligger på Høgkleiva i Ringebu kommune. - Klikk for stort bildeFra Tankeplass 1, Hovudet. Dette er ein del av verket Hovudet, Klokkeporten og Falkesteinen som er laget av kunstneren Ånond Versto. Kunstverket ligger på Høgkleiva i Ringebu kommune. Ola Rindal Del 1 av Tankeplass ble fullført i 2020. Nå går vi i gang med del 2 der vi nå utlyser en prekvalifisering for interesserte kunstnere. 

Tankeplassene er naturlige stoppesteder langs Pilegrimsleden ved bruk av kunstneriske og arkitektoniske installasjoner. Dette skal være steder som innbyr til refleksjon og kontemplasjon langs Pilegrimsleden i Innlandet.

Her kan man være introvert med sine egne tanker, nyte utsikten, utveksle tanker med andre vegfarende, eventuelt tanke opp forsyninger og så videre. 

Prekvalifisere inntil 15 kunstnere 

Det skal prekvalifiseres inntil 15 kunstnere. Planen er at hver kunstner som er prekvalifisert blir invitert til en honorert konkurranse om ett av de fem stedene hvor det skal plasseres et kunstverk. Ved juryering vil prosjektgruppene splittes kommunevis.

Fem verk i fem kommuner

Prosjektets andre byggetrinn omfatter fem verk fordelt i fem kommuner: Stange, Hamar, Ringsaker, Vestre Toten og Nord-Fron.

Antallet er satt av hensyn til kapasiteten i organisasjonen og til de økonomiske rammene som er lagt. Nøyaktig lokalisering av de fem stedene langs leden er under avklaring i lokale prosjektgrupper.

Mer informasjon om Tankeplass finner du på Kulturnett Innlandet. 

Søknad

Interesserte kunstnere/kunstnergrupper/arkitekter sender en e-post til post@innlandetfylke.no senest 1. september 2023. Merk emnefeltet med Tankeplass.  

Du må legge ved en kort motivasjonstekst (maks. 1 A4-side) og portfolio (maks. 20 MB) og/eller henvisning til nettside med dokumentasjon av arbeider og CV.