Skogressurser for generasjoner: Kvalitetsvirke for trehus

Bli med på gratis fagseminar i Gjøvik 4. april. 

tømmerstokker - Klikk for stort bildeGodt trevirke gir holdbare hus. Nilsson Cinematics.

Hva skjer med kvaliteten på trematerialene?

Det har aldri vært så mye kubikkmasse i landets skoger som nå, et resultat av det moderne bestandsskogbruket. Men det store spørsmålet er hva som skjer med kvaliteten på trematerialene. 

Mye av det sterkeste og mest værbestandige trevirket skriver seg fra skog med naturpreg, som har en stadig minkende utbredelse. 

Kvalitetskravene som bygningsvernet stiller, kan belyse de utfordringene vi står overfor. Hvordan kan vi sikre tilstrekkelig med trematerialer av samme kvalitet som det som opprinnelig ble brukt i de freda og verneverdige bygningene? 

Dette er et helt avgjørende spørsmål for kulturminneforvaltningen, men det  angår også alle som er opptatt av tilgangen på kvalitetsvirke til byggevirksomhet generelt. Og kvalitet i denne sammenheng er egenskaper som styrke i konstruksjoner, og ikke minst holdbarhet i et klima som er våtere, varmere og villere. 

Tema på seminaret

Seminaret vil fokusere på markedsmuligheter og prissetting for kvalitetsvirke fra skogen og hvordan dette bør vektlegges i skogbehandlingen? Hvordan vil nye krav ut fra miljø og klimahensyn påvirke tømmerkvalitet i framtidsskogen? 

Dato

Torsdag 4. april 2024.

Sted

Gjøvikhallen på Gjøvik gård, Niels Ødegaards gate 7. 

Tidspunkt

Kl. 10.00 - 16.30. 

Påmelding innen 27. mars

Seminaret er gratis. 

Påmeldingsfrist er onsdag 27. mars. 

Meld deg på seminaret her

Også mulig å delta digitalt

Det legges opp til å strømme seminaret slik at interesserte kan delta på direkten eller se opptak i ettertid. Foredragene legges inn i nettrapport som vil bli tilgjengelige på fylkeskommunens nettsider

Program

10.00 – 10.10 Velkommen 
v/seksjonsleder Torill Skillingsaas Nygård, seksjon for bygg og landskap i Innlandet fylkeskommune

10.10 – 10.25 Presentasjon av dagens tema 
v/seminarleder Cecilie Flyen (forsker ved NIKU – Norsk institutt for kulturminneforskning)

10.25 – 10.50 Innledningsforedrag – overordnet om behov og muligheter 
v/politisk ledelse i Innlandet fylkeskommune

10.50 – 11.15 Fra det internasjonale til det lokale – marked, trender og lokalt konsept 
v/Lars Thorsrud, daglig leder i Thorsrud Wood AS og styremedlem i Gårdssag AS

Kaffepause

11.45 – 12.15 Krav til materialkvalitet for tradisjonshåndverk og hva det betyr for skogskjøtselen 
v/Jon Bojer Godal, forstkandidat, er en høyt anerkjent formidler av tradisjonsbåren håndverkskunnskap. Han har særlig arbeidet med bruk av tre i hus og båter.

12.15 – 12.35 Bygningsvernets materialbehov – korte informative innlegg med

  • Tore Røbergshagen, seniorrådgiver Innlandet fylkeskommune
  • en representant for Kirkens Arbeidsgiverforening (spesielt om materialbehov for den store satsingen på kirkerestaurering).

12.35 – 12.50 Grøntlager av tømmer 
v/representant for Stange og Romedal Bygdealmenning 

12.50 – 13.30 Lunsj

13.30 – 13.50 Klimakledning – presentasjon av et delprosjekt under Bevar bygg – bevar klima - Naturlig klimatilpassede materialer er levert til nybygg i Storengvegen på Gjøvik 
v/prosjektleder Dagfinn Claudius – visning av film som viser gangen i produksjonen og analysearbeidet

13.50 – 14.15 Teknologiske muligheter for å sikre bedre materialkvalitet 
v/Ulrich Hundhausen, Seniorforsker, avdeling FoU og Rådgivning, Norsk Treteknisk institutt

14.15 – 14.30 Skog- og tresatsinger i Innlandet 
v/Erik Lagethon, seksjonssjef Næringsbasert samfunnsutvikling, Innlandet fylkeskommune

Kaffepause

14.45 – 15.20 Noen leverandører med satsing på spesialvirke eller bærekraft – korte informative innlegg med 

  • Løten bygdesag AS
  • Grån AS
  • Vyrk AS
  • Alvdal Skurlag AS

15.20 – 16.20 Framtidsvyer for skogbruk, trematerialer, klima og miljø – panel, innlegg og debatt med 

  • Torill Skillingsås Nygård, Innlandet fylkeskommune
  • Knut Johansson, Oslo kommuneskoger
  • Henri Knackstedt, skogeier Sorknes, Åmot. 
  • Yngve Holth, næringspolitisk sjef Glommen Mjøsen Skog SA

Torill vil trekke fram noen sammenhenger mellom et mer miljøvennlig skogbruk og tilgangen til kvalitetsmaterialer for bygningsvernet. Knut vil formidle erfaringer fra omlegging til lukkede hogster i Oslo-marka, og Henri gjør som fersk skogeier endringer i måten skogen drives på og ser dette i en markedssammenheng. Yngve vil kommentere det hele ut fra et næringspolitisk ståsted. Og så blir det debatt.

16.20 – 16.30 Avslutning v/seminarleder