Sørsamisk bokbuss styrker tilbudet i Engerdal

Bokbussen vil fra og med høsten 2023 ha faste stopp på Engerdal barne- og ungdomsskole. 

Målet er økt litteraturformidling og bedre tilgang på sørsamisk litteratur.

Samarbeid mellom fylkene

Kultur- og bibliotekbuss, Trøndelag fylkesbibliotek. - Klikk for stort bildeKultur- og bibliotekbuss, Trøndelag fylkesbibliotek. Marius Græsby Innlandet fylkesbibliotek har i flere år kjøpt tjenester fra Kultur- og bibliotekbuss/Kultuvre- jïh gærjabusse fra Trøndelag.

Med faste stopp på Elgå og Guttu har innbyggerne i kommunen hatt tilgang på en bred og oppdatert boksamling, som også inkluderer bøker, filmer og tidsskrift på sørsamisk.

Denne tjenesten har gjort det enklere for alle de med lang vei til folkebiblioteket å låne bøker. 

Engerdal barne- og ungdomsskole

Den viktigste målgruppen for formidling av litteratur og kunnskap vil alltid være ungene. Derfor er det gode nyheter at bokbussen nå vil begynne med faste stopp på skolen i Engerdal.

Rektor Lise N. Risbakken roser det nye tilbudet.
–Vi ønsker å motivere alle barn til mer lesing, og nå kan elevene få tilgang på en annen litteratur enn vi har på vårt eget skolebibliotek. Særlig for de samiske elevene våre håper vi at dette tilbudet kan gi dem tilgang på moderne, oppdatert litteratur på deres eget språk, sørsamisk.

Risbakken mener tilbudet vil styrke språkopplæringen og gi en økt anerkjennelse av deres språk.
–Vi har svært lite litteratur på sørsamisk på skolebiblioteket vårt, så dette tilbudet blir et viktig supplement, legger hun til.

Samarbeidsavtale med Sametinget og Kulturstrategi for Innlandet

Samisk vinterboplass i Engerdal - Klikk for stort bildeSamisk vinterboplass i Engerdal Marius Græsby, Innlandet fylkesbibliotek For snart to år siden inngikk Innlandet fylkeskommune en samarbeidsavtale med Sametinget om å styrke samisk kultur, språk og samfunnsliv.

Et av hovedpunktene i denne avtalen handler om det sørsamiske språket og den sørsamiske kulturen i Engerdal. 

Fylkesbiblioteksjef Tone Nyseter er derfor glad for at bokbussen utvider tilbudet. I tillegg til å følge opp samarbeidsavtalen passer tilbudet godt inn i andre planer.

–Et av satsingsområdene i Kulturstrategi for Innlandet er å spre leselyst og leseglede for barn og ungdom. Nå får vi også styrket tilgangen til sørsamisk litteratur, noe som er meget positivt, sier hun. 

Første stopp på Engerdal barne- og ungdomsskole er 20. september. Vi ønsker bokbussen god tur sørover og håper elevene har mange gode leseopplevelser foran seg! 

Sørsamisk bokbussrute

Tekst og bilder: Marius Græsby, rådgiver Innlandet fylkesbibliotek