Vellykket samling for prosjektet Sammen om lesing

Prosjektets hovedmål er utvikling av lesetiltak i kommunene. 

Illustrasjon av workshop en sammen om lesing - Klikk for stort bildeSammen om lesing Silje Grøtan Torp

Den første samlingen for deltakerne i prosjektet «Sammen om lesing» ble arrangert på Hamar 10-11. april. 

15 deltakere fra 9 folkebibliotek deltok på oppstarten av prosjektet, som tar sikte på å utjevne sosiale forskjeller ved å utvikle leseferdigheter til utvalgte målgrupper.  

Hovedfokuset på Hamar var at prosjektdeltakerne skulle bli kjent med hvordan prosjektet er lagt opp, bli trygg på metodene som skal brukes og sist, men ikke minst, bli kjent med de andre deltakerne. 

I «Sammen om lesing» skal bibliotekene bruke metoder for samskaping, for å utvikle lesetiltak for en bestemt målgruppe i sitt lokalsamfunn.  

«Sammen om lesing» er en av hovedsatsingene til Innlandet fylkesbibliotek i år, og ledes av Øystein Stabell. Prosjektet er finansiert med 900 000 kroner i utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket og med fylkesbibliotekets egne midler. 

Prosjektsøknaden ligger ute på bibliotekutvikling.no: Sammen om lesing.

Tekst og bilder: Silje Grøtan Torp, Innlandet fylkesbibliotek