Om Tankeplass

Tankeplass er et prosjekt for utvikling av stoppesteder av kunstnerisk kvalitet langs Pilegrimsleden i Innlandet.

Steder som innbyr til refleksjon

Tankeplassene skal være steder som innbyr til refleksjon og kontemplasjon, hvor man kan være introvert med sine egne tanker, nyte utsikten, utveksle tanker med andre vegfarende, «tanke opp». 

Kunstprosjektet vil også gi oppmerksomhet og løfte fram kvaliteter og identitet knyttet til områder og ferdselsveger som har blitt forlatt til fordel for moderne infrastruktur, og i tillegg bidra til å vitalisere og aktivisere kulturhistorisk sentrale områder.

Langs Pilegrimsleden

Siden arbeidet med merking av Pilegrimsleden begynte i 1994, er mer enn 500 mil led gjennom Danmark, Sverige og Norge merket med pilegrimslogoen.

Pilegrimsleden gjennom Danmark, Sverige og Norge, fikk status som Europeisk Kulturvei gjennom Europarådets kulturveiprogram i mai 2010.

Gudbrandsdalsleden, som er en del av Pilegrimsleden, er et etablert reiselivsprodukt som krysser 12 kommuner i det tidligere Oppland.

Kunstneriske verk av høy kvalitet, som er utviklet som en integrert del av leden, skal være med og bidra til interesse fra andre grupper enn dem som ellers oppsøker leden.

Falkesteinen, som er en del av kunstverket Hovudet, Klokkeporten og Falkesteinen av  Ånond Versto. Kunstverket ligger på Høgkleiva, langs Pilegrimsleden mellom Fåvang og Ringebu stavkirke. - Klikk for stort bildeFalkesteinen, som er en del av kunstverket Hovudet, Klokkeporten og Falkesteinen av Ånond Versto. Kunstverket ligger på Høgkleiva, langs Pilegrimsleden mellom Fåvang og Ringebu stavkirke. Siri Leira

Et initiativ fra fylkeskommunen

Ideen om Tankeplass ble utviklet av en tverrfaglig gruppe i tidligere Oppland fylkeskommune i 2016, og arbeidet er videreført i Innlandet fylkeskommune.

Fylkeskommunene har et lovpålagt ansvar for folkehelse og friluftsliv, og Innlandet fylkeskommune har reiseliv som et viktig område i sine næringslivsstrategier.

Videre er fylkeskommunen regional kulturminnemyndighet med kompetanse på og ansvar for kulturminnefeltet. Dette er bakgrunnen for initiativet til Tankeplass.

Prosjektene er valgt ut etter konkurranse

Eivind Slettemeås er kunstkonsulent / kurator for prosjektet. I 2018 ble det utlyst en åpen prekvalifisering for kunstnere og arkitekter, og 15 team ble invitert til å delta i konkurranser med tre deltakere i hver av de fem kommunene som var deltakere i prosjektet.

Det ble valgt vinnerprosjekter i de fem kommunene. Kunstverkene ble ferdigstilt sommeren 2020.

Tankeplass i alle kommuner der pilegrimsleden passerer

Kommunene som er med i dag er Gran, Østre Toten, Lillehammer, Øyer og Ringebu. 

Målet på sikt er å realisere en Tankeplass i hver kommune pilegrimsleden går gjennom, fra Oslo til Trondheim. 

Mer om Tankeplass-prosjektet

Kunstplan for Tankeplass (2018) (PDF, 9 MB)

Sluttrapport for Tankeplass (2020) (PDF, 2 MB)

Tankeplass på YouTube

Tankeplass 2

Det er utlyst prekvalifisering til Tankeplass del 2.