Kunstnerresidenser

Hvordan bli kunstnerresidens?

Kunstnerresidensene gir økt kunst- og kulturproduksjon og mer nasjonal og internasjonal utveksling på kunst- og kulturfeltet i Innlandet.

Søk om tilskudd for å bli kunstnerresidens

Om kunstnerresidenser

Kunstnerresidensene i Innlandet bidrar til å styrke grunnlaget for at kunstnere kan bo og arbeide i Innlandet fylke.

Les mer om bakgrunnen for kunstnerresidensene